Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Rebyt plus s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Norska
Č.popisné/ č.orientační 237/17
Obec Liberec
PSČ 46001
Stát Česká republika
28740017
DIČ Cz 28740017
Email info@rebyt.eu
Telefon +420608883119
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Tepelně izolační omítky
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Nádraží
Č.popisné/ č.orientační 433/6
Obec Liberec 7
PSČ 460 07
Stát Česká republika
2.
Ulice Norská
Č.popisné/ č.orientační 237/17
Obec Liberec
PSČ 46001
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Liberecký
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 10.03.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne