Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Havel Jiří
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Šafaříkova
Č.popisné/ č.orientační 370
Obec Sedlčany
PSČ 26401
Stát Česká republika
05631017
DIČ CZ7807203536
Email loshavlos@seznam.cz
Telefon +420 723 806 906
Webové stránky www.instalaterstvi-havel.webnode.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
REVEL,s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Výrobci
  • REVEL,s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.2017
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne