Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Kučera+Gregovský s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Polní
Č.popisné/ č.orientační 2818/7
Obec Přerov
PSČ 750 02
Stát Česká republika
25857681
DIČ CZ25857681
Email kugr@c-box.cz
Telefon +420 775 710 710
Webové stránky www.kugrsro.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy) Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
PROCOM BOHEMIA, spol. s r.o Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Výrobci
  • Brilon a.s.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • PROCOM BOHEMIA, spol. s r.o
  • Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Polní
Č.popisné/ č.orientační 2818/7
Obec Přerov
PSČ 750 02
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.06.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne