Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Furka Petr
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Řehákova
Č.popisné/ č.orientační 342
Obec Kutná Hora
PSČ 28401
Stát Česká republika
42745187
DIČ CZ6311071833
Email furka@furka.cz
Telefon +420 602 282 858
Webové stránky furka.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Nosreti as. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
LG Electronics Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
PZP HEATING a. s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • LG Electronics
  • Nosreti as.
  • PZP HEATING a. s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.08.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne