Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Bednařík Luděk
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Želetice
Č.popisné/ č.orientační 187
Obec Želetice
PSČ 696 37
Stát Česká republika
68725400
DIČ neplátce
Email ludekbedna@seznam.cz
Telefon +420 776 806 677
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
expandovaný perlit
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Želetice
Č.popisné/ č.orientační 187
Obec Želetice
PSČ 696 37
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.03.2018
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne