Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Šikola Martin
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hrachovice
Č.popisné/ č.orientační 27
Obec Mírová pod Kozákovem
PSČ 51101
Stát Česká republika
72794879
DIČ CZ7906303460
Email m.sikola@seznam.cz
Telefon +420 777 566 284
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Styrotrade a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
  • Styrotrade a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Hrachovice
Č.popisné/ č.orientační 27
Obec Mírová pod Kozákovem
PSČ 51101
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Liberecký
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 22.08.2007
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne