Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele P&P s.r.o. projektové a stavebně montážní práce / Petruška Martin
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice náměstí Dr. Karla Kramáře
Č.popisné/ č.orientační 349
Obec Vysoké nad Jizerou
PSČ 512 11
Stát Česká republika
15043819
DIČ CZ15043819
Email petruskaml@p-pvysoke.cz
Telefon +420 777 737 802
Webové stránky www.p-pvysoke.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o.
TOMEŠ - Výroba stavebních hmot s.r.o.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
  • TOMEŠ - Výroba stavebních hmot s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bozkovská
Č.popisné/ č.orientační 404
Obec Vysoké nad Jizerou
PSČ 512 11
Stát Česká republika
2.
Ulice náměstí Dr. Karla Kramáře
Č.popisné/ č.orientační 349
Obec Vysoké nad Jizerou
PSČ 51211
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Liberecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 26.08.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne