Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Decentrální rekuperační-větrací jednotka DC40 se zpětným ziskem tepla a vlhka, Recuair
Kód výrobku SVT10024
Typ výrobku DC40
Obrázek výrobku dc40_rozpad_jednotky.ai
Stručný popis výrobku účinnost zpětného získávání tepla platí pro průtok vzduch 30 m3/hod. Decentrální, lokální větrací jednotka DC40, je zařízení umožňující větrání menších objektů. Zařízení je instalováno prostupem skrze zeď a to kompletně z interiéru. DC40 větrací jednotka se zpětným ziskem tepla a vlhka odvětrává průběžně ve 4 stupních výkonu. Uvnitř jednotky je vysokoúčinný protiproudý křížový výměník. Větrací jednotka DC40 splňuje všechna zákonná nařízení jako je například indikace zašpinění filtrů, nebo By-pass k obtoku jednotky při haváriích, nebo k použití při letním nočním přichlazování objektu. Jednotku DC40 doporučejeme do rekonstrukcí i novostaveb. Zvláště vhodná je do ložnic, dětských pokojů, případně administrativních, hotelových či jiných objektů. Vzhledem k jednoduché montáži skrze interiér je takoto jednotka vhodná pro rekonstrukce ve vyšších patrech. Vývoj a výroba je ryze česká, uvítáme vaše dotazy i nápady, připomínky. Školení montáží probíhá na hale v Kralupech.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo DC-2019
Datum vystavení certifikátu shody 12.09.2019
Prohlášení o shodě číslo 020-004-2019
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.10.2019
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla křížový protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 455x425x105 [mm]
hmotnost 12.5 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 89 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 92
typ ventilátorů (a jejich regulace) radiální, 24V, 4 stupně
příkon jednotky při provozu 20 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 1.5 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů dc40_charakteristiky_fan.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů dc40_charakteristiky_fan.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 32 [dB(A)]
třída filtrace G4-M5, plus aktivní uhlí
Výrobci
Výrobce Recuair
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Recuair
Právní forma s.r.o.
06400213
Email barbora.hrdinova@recuair.com
Web www.recuair.com
Telefon +420 777 658 413
Fax +420 111 222 333
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Trojanova
čp. 117
Obec Kralupy n/Vlt.
PSČ 278 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne