Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku VENTI PRO
Kód výrobku SVT10041
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku mps.jpg
Stručný popis výrobku Kamenná vlna pro izolaci vnějších plášťů budov, zejména provětrávaných fasád.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0751-CPR146.0-01
Datum vystavení certifikátu shody 14.10.2019
Prohlášení o shodě číslo R4308NPCPR
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.08.2019
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Provětrané fasády
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní 0
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 220 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě venti_pro.pdf
Výrobci
Výrobce Knauf Insulation, spol.s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Knauf Insulation, spol.s r.o.
Právní forma s.r.o.
27242293
Email stepan.lasek@knaufinsulation.com
Web www.knaufinsulation.com
Telefon +420702238049
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bucharova
čp. 2641/14
Obec Praha 5
PSČ 158 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne