Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku PTS
Kód výrobku SVT10045
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku smart_r.jpg
Stručný popis výrobku Podlahová izolace pro vysoké zatížení.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0751-CPR146.0-01
Datum vystavení certifikátu shody 14.10.2019
Prohlášení o shodě číslo R4308HPCPR
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.01.2019
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Podlahy
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní 0
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 80 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.036 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě r4308kpcpr_cs.pdf
Výrobci
Výrobce Knauf Insulation, spol.s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Knauf Insulation, spol.s r.o.
Právní forma s.r.o.
27242293
Email stepan.lasek@knaufinsulation.com
Web www.knaufinsulation.com
Telefon +420702238049
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bucharova
čp. 2641/14
Obec Praha 5
PSČ 158 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne