Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Climowool DF35
Kód výrobku SVT10047
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Víceúčelová minerální izolace pro svavební použití
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-020036602
Datum vystavení certifikátu shody 19.04.2018
Prohlášení o shodě číslo G4222LCCPR
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.01.2018
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Univerzální
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní 0
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 260 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě climowool_df35.pdf
Výrobci
Výrobce Knauf Insulation, spol.s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Knauf Insulation, spol.s r.o.
Právní forma s.r.o.
27242293
Email stepan.lasek@knaufinsulation.com
Web www.knaufinsulation.com
Telefon +420702238049
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bucharova
čp. 2641/14
Obec Praha 5
PSČ 158 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne