Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ISOVER Flora
Kód výrobku SVT10053
Typ výrobku Hydrofilní minerální vlna
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Hydrofilní minerální vlna se vyrábí podobně jako běžné minerální izolace, tedy rozvlákňováním taveninné směsi tvořené vulkanickými horninami a recyklátem. Na rozdíl od hydrofobizovaných izolací se ale do tohoto druhu minerální vlny nepřidávají hydrofobizační oleje, takže matariál velmi dobře drží vodu a tím umožňuje růst rostlin.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CO/C-1121c-2019
Datum vystavení certifikátu shody 01.02.2019
Prohlášení o shodě číslo CO/CV-0121c-2019
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.02.2019
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Isover FLORA jsou základní substrátové desky pro systémy vegetačních střech ISOVER. Používají se zejména pro extenzivní a polointenzivní skladby plochých a pultových střech jako částečná náhrada substrátu. Jsou lehké a vzdušné. Kromě ozeleňování novostave
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 100 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 800 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano