Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna VEKA Softline 82 nové
Kód výrobku SVT10219
Typ výrobku SOFTLINE 82 - nový
Obrázek výrobku winergetic_standard_397_x_300_1.jpg
Stručný popis výrobku Plastové okno
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-20-037/Z
Datum vystavení certifikátu shody 11.02.2020
Prohlášení o shodě číslo KSK/SOFTLINE82MD
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.08.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplň stavebního otvoru, vstupní dveře do nekomerčních prostor
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200*1500 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 82 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) unnamed.png
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.92 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
nova_tabulka_vypocet_okna.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 není
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3/B4
Výrobci
Výrobce KSK-System, s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení KSK-System, spol. s.r.o.
Právní forma s.r.o.
62301161
Email jakub.simurda@ksksystem.cz
Web www.ksksystem.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Trati
čp. 642
Obec Zubří
PSČ 75654
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne