Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku rekuperační jednotka HERU S 160
Kód výrobku SVT10301
Typ výrobku HERU160-S/EC
Obrázek výrobku heru_160_s.png
Stručný popis výrobku rekuperační jednotka s rotačním regenerátorem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo EU DECLARATION OF CONFORMITY
Datum vystavení certifikátu shody 15.10.2019
Prohlášení o shodě číslo CERTIFICATE OF CONFORMITY
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.10.2019
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla rotační
způsob montáže jednotky podlahová
rozměry (750×750×1000) 1236x570x631 [mm]
hmotnost 77 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 87 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 85
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC - plynulá
příkon jednotky při provozu 52 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 4 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů heru_s_160.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů heru_s_160.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 48 [dB(A)]
třída filtrace F7+F7
Výrobci
Výrobce -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Multi-VAC
Právní forma s.r.o.
45534900
Email lucie.rychnovska@multivac.cz
Web www.multivac.cz
Telefon +420 724 993 703
Fax +420 724 993 703
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Fáblovka
čp. 586
Obec Pardubice-Polabiny
PSČ 533 52
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne