Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku VELUX GLU/GLU-B 64 + EDJ/EDN 2000
Kód výrobku SVT10432
Typ výrobku VELUX GLU/GLU-B 64 + EDJ/EDN 2000
Obrázek výrobku glu_64.jpg
Stručný popis výrobku Bílé bezúdržbové střešní okno kyvné s horním ovládacím madlem, instalované s lemováním EDJ/EDN 2000.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Prohlášení o vlastnostech
Datum vystavení certifikátu shody 16.03.2021
Prohlášení o shodě číslo GLU MK08 0064 10BM03 + EDJ MK08 2000
Datum vystavení prohlášení o shodě 16.03.2021
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití zabudování do střechy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1140*1400 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 89 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) glu_64.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.27 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
glu_glu_b_64_edj_edn2000.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 D-s2,d0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E900
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce VELUX Česká republika, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VELUX Česká republika, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00532592
Email jakub.mrazek@velux.com
Web www.velux.cz
Telefon +420 727 889 110
Fax +420 531 015 512
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolova
čp. 654
Obec Brno-Horní Heršpice
PSČ 619 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne