Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL SUPERROCK PREMIUM
Kód výrobku SVT10470
Typ výrobku Tepelněizolační materiál
Obrázek výrobku superrock_premium_250x250_px.png
Stručný popis výrobku Desky z nehořlavé kamenné vlny jsou určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace různých stavebních konstrukcí. Desky jsou vhodné pro zateplení šikmých střech, trámových stropů, nepochozích stropních konstrukcí, podhledů, stropů, dřevostaveb, provětrávaných fasád, kazetových stěn, dvouplášťových plochých střech, apod.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0364/13/P
Datum vystavení certifikátu shody 10.02.2021
Prohlášení o shodě číslo RW-CEE-DoP-0210/M/21/w1
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.02.2021
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Desky z nehořlavé kamenné vlny jsou určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace různých stavebních konstrukcí. Desky jsou vhodné pro zateplení šikmých střech, trámových stropů, nepochozích stropních konstrukcí, podhledů, stropů, dřevostaveb, provět
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_superrock_premium.pdf
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL, a.s.
Právní forma a.s.
26165261
Email info-cz@rockwool.com
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano