Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL ROCKMIN PLUS
Kód výrobku SVT10473
Typ výrobku Tepelněizolační výrobek
Obrázek výrobku rockmin_plus_250_x_250_px.png
Stručný popis výrobku Desky z nehořlavé kamenné vlny jsou určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace různých stavebních konstrukcí. Desky jsou vhodné pro zateplení šikmých střech, trámových stropů, nepochozích stropních konstrukcí, podhledů, příček a předstěn, stropů, dvouplášťových plochých střech, dřevostaveb, apod.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0363/13/P
Datum vystavení certifikátu shody 10.02.2021
Prohlášení o shodě číslo RW-CEE-DoP-0208/CM/21/w1
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.02.2021
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Desky z nehořlavé kamenné vlny jsou určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace různých stavebních konstrukcí. Desky jsou vhodné pro zateplení šikmých střech, trámových stropů, nepochozích stropních konstrukcí, podhledů, příček a předstěn, stropů,
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 840
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_rockmin_plus.pdf
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL, a.s.
Právní forma a.s.
26165261
Email info-cz@rockwool.com
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano