Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ATMOS - kotel na zplynování dřeva a briket DC24RS
Kód výrobku SVT1087
Typ výrobku DC24RS
Obrázek výrobku dcxxrs.JPG
Stručný popis výrobku Zplynovací kotel na dřevo s vysokou účinností a nízkými emisemi. Možnost prodeje i s úpravou pro hořák
Dovozce
Web www.atmos.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00346-12
Datum vystavení certifikátu shody 29.06.2012
Prohlášení o shodě číslo 009-07-12/RS
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.08.2012
Technologie
Parametry
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy) ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 762x678x1279 [mm]
hmotnost 347 [kg]
předepsané palivo dřevo, dřevěné brikety
jmenovitý tepelný výkon 26 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 30.5 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 85.3 [%]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu CO 461 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TOC 43 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TZL 15 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon 0 [kW]
účinnost při nejnižším částečném výkonu 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku 1430
průměrná spotřeba paliva 5.8 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 2 [h]
objem vodní náplně 58 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 230V
maximální elektrický příkon 50 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 50 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 6/4"
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 152 [mm]
minimální provozní tah komína 22 [Pa]
hladina akustického výkonu LW [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Právní forma OSVČ
11303344
Email support@atmos.eu
Web www.atmos.cz
Telefon +420 326 701 404
Fax +420 326 701 492
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velenského
čp. 487
Obec Bělá pod Bezdězem
PSČ 294 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne