Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Jednotka nuceného větrání CWL-300 Excellent
Kód výrobku SVT1105
Typ výrobku CWL-300 Excellent
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Dovozce Wolf Česká republika s.r.o.
Web www.wolfcr.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 179381-EMC2
Datum vystavení certifikátu shody 17.12.2013
Prohlášení o shodě číslo TNO2013M10236
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.02.2012
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla deskový protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 675x564x765 [mm]
hmotnost 38 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 84.9 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 86,3
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC s vyvážernou regulací průtoku vzduchu
příkon jednotky při provozu 17 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 2 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů cwl_300_excellent.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů cwl_300_excellent.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 38 [dB(A)]
třída filtrace G4/F7 volitelně
Výrobci
Výrobce Wolf Česká republika s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Wolf Česká republika
Právní forma s.r.o.
49433741
Email vlach@wolfcr.cz
Web www.wolfcr.cz
Telefon
Fax +420 547 213 001
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rybnická
čp. 92
Obec Brno
PSČ 634 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne