Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT1140
Typ výrobku RSK II 21
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Deskový solární kolektor se selektivním povrchem TiNox, plocha 2,13 m2
Dovozce Reflex CZ, s.r.o.
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00241-13
Datum vystavení certifikátu shody 30.04.2013
Prohlášení o shodě číslo 6/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.06.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1900x1060x86 [mm]
hmotnost 41 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.13 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.84 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.78 [-]
účinnost kolektoru 0.704 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1296 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 2.097 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.014 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 130 [°C]
klidová teplota 200 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.4 [l]
doporučený objemový průtok 46 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Reflex CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Reflex CZ, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25757156
Email reflex@reflexcz.cz
Web www.reflexcz.cz
Telefon +420 272 090 311
Fax +420 272 090 308
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sezemická
čp. 2757/2
Obec Praha 9 – Horní Počernice
PSČ 193 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne