Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo, vzduch- voda, EcoAir 110
Kód výrobku SVT1143
Typ výrobku EcoAir 110
Obrázek výrobku ea_110.jpg
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo vzduch/voda, kompaktní jednotka, záruka 5let topný výkon 11,9 kW při A10/W35
Dovozce R E G U L U S spol. s r.o.
Web www.regulus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo WP123
Datum vystavení certifikátu shody 21.10.2009
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 21.10.2009
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) není [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 0 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 1278x1038x560 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 156 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 8.55 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.3 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 55 [°C]
typ kompresoru scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu start-stop
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3N~,400V, 50 Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 2.72 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje není
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) není
použité chladivo R407C
hmotnost chladiva 2.6 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 56 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne