Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT1162
Typ výrobku RVT II 21
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vakuový trubicový solární kolektor se selektivním povrchem TiNox, plocha 2,19 m2
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00241-13
Datum vystavení certifikátu shody 30.04.2013
Prohlášení o shodě číslo 6/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.06.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 2186x100x124 [mm]
hmotnost 30 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.19 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.3 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 12 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.836 [-]
účinnost kolektoru 0.752 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 978 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.23 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.009 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 130 [°C]
klidová teplota 300 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.5 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Reflex CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Reflex CZ, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25757156
Email reflex@reflexcz.cz
Web www.reflexcz.cz
Telefon +420 272 090 311
Fax +420 272 090 308
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sezemická
čp. 2757/2
Obec Praha 9 – Horní Počernice
PSČ 193 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne