Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT1178
Typ výrobku RSK II 28/4
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Deskový solární kolektor se selektivním povrchem TiNox, plocha 2,85 m2
Dovozce Reflex CZ, s.r.o.
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00241-13
Datum vystavení certifikátu shody 30.04.2013
Prohlášení o shodě číslo 6/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.06.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2242x1271x89 [mm]
hmotnost 53 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.85 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.64 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.78 [-]
účinnost kolektoru 0.704 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1860 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 2.097 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.014 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 130 [°C]
klidová teplota 200 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.8 [l]
doporučený objemový průtok 66 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Reflex CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Reflex CZ, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25757156
Email reflex@reflexcz.cz
Web www.reflexcz.cz
Telefon +420 272 090 311
Fax +420 272 090 308
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sezemická
čp. 2757/2
Obec Praha 9 – Horní Počernice
PSČ 193 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne