Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT1220
Typ výrobku DZD 3000 S
Obrázek výrobku ts300_rez.gif
Stručný popis výrobku Solární termický kolektor pro solární systémy s oběhovým čerpadlem. Pro vertikální instalaci na šikmé a ploché střechy.
Dovozce Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Web dzd@dzd.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5/2009/0373
Datum vystavení certifikátu shody 18.09.2009
Prohlášení o shodě číslo 1S/2009
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.09.2009
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2009x1009x75 [mm]
hmotnost 36.1 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.03 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.78 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.8117 [-]
účinnost kolektoru 0.693 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1233 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.63 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.011 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 190 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.57 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.013 [-]
selektivita absorbéru α / ε 7.31 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Družstevní závody Dražice - strojírna
Právní forma s.r.o.
45148465
Email dzd@dzd.cz
Web www.dzd.cz
Telefon +420 326 370 911
Fax +420 326 370 933
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dražice
čp. 69
Obec Benátky nad Jizerou
PSČ 294 71
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne