Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vaillant Solární kolektor plochý
Kód výrobku SVT1257
Typ výrobku auroTHERM VFK 145 V
Obrázek výrobku solar08_1261_04.jpg
Stručný popis výrobku Základní rysy - Kolektor s homogenním skleněným povrchem, brutto plocha 2,51 m2 - strukturované sklo 3,2 mm (solární bezpečnostní sklo) - solární podpora ohřevu teplé vody a podpora vytápění - montáž na střechu, do střechy a na plochou střechu - k horizontální montáži - hliníkové rámy černě eloxované Vybavení - Hliníkovo-měděný absorbér s vysoce selektivní vrstvou (serpentiny) - malá stavební výška - nízká hmotnost
Dovozce Vaillant Group Czech s.r.o.
Web www.vailllant.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Z-IS-DDK-MUC-08-05-19506-003
Datum vystavení certifikátu shody 08.05.2008
Prohlášení o shodě číslo 27-3-2009
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.03.2009
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2033x1233x80 [mm]
hmotnost 38 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.51 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.35 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.79 [-]
účinnost kolektoru 0.66 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1562 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.721 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.016 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 199 [°C]
klidová teplota 170 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Vaillant Group Czech s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Vaillant Group Czech
Právní forma s.r.o.
45241881
Email vaillant@vaillant.cz
Web www.vaillant.cz
Telefon +420 281 028 011
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 188
Obec Praha - Západ
PSČ 25219
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne