Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vaillant Solární kolektor vakuový trubicový
Kód výrobku SVT1263
Typ výrobku auroTHERM exclusiv VTK 1140/2
Obrázek výrobku vtk1140_2.jpg
Stručný popis výrobku Základní rysy - Vakuový trubicový kolektor s přímým prouděním - trubice kolektoru s dvojitým sklem z borokřemičitého skla odolného krupobití - možná výměna trubic v systému v provozní pohotovosti - montáž na střechu, na fasádu nebo na plochou střechu Vybavení - Vysoce účinné zrcadlo CPC s keramickou vrstvou, odolné povětrnostním podmínkám - hliníkovo-nitridový absorbér s vysoce selektivní vrstvou s dlouhou životností - nosné popruhy (2) ke snadnějšímu přenášení - montážní ochranná fólie proti slunci - baryový pruh k identifikaci ztráty vakua
Dovozce Vaillant Group Czech s.r.o.
Web www.vaillant.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Z-IS-DDK-MUC-09-05-19506-005
Datum vystavení certifikátu shody 06.05.2009
Prohlášení o shodě číslo 21-8-2009
Datum vystavení prohlášení o shodě 21.08.2009
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru vakuový
rozměry (750×750×1000) 1652x1392x111 [mm]
hmotnost 37 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.3 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 12 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.642 [-]
účinnost kolektoru 0.595 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1229 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 0.885 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.001 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 272 [°C]
klidová teplota 272 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Vaillant Group Czech s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Vaillant Group Czech
Právní forma s.r.o.
45241881
Email vaillant@vaillant.cz
Web www.vaillant.cz
Telefon +420 281 028 011
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 188
Obec Praha - Západ
PSČ 25219
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne