Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku DUPLEX 170EC5
Kód výrobku SVT128
Typ výrobku Větrací jednotka
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Větrací jednotka s rekuperací odpadního tepla -RVU
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227-STO-12-0188
Datum vystavení certifikátu shody 11.04.2012
Prohlášení o shodě číslo bez čisla
Datum vystavení prohlášení o shodě 05.11.2015
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý S6
způsob montáže jednotky podstropní
rozměry (750×750×1000) 655x840x290 [mm]
hmotnost 39 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 85 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 81
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC
příkon jednotky při provozu 26 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 64 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů 170_ec5_vykon_svt128.xlsx
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů 170_ec5_vykon_svt128.xlsx
hladina akustického výkonu2 LW 37 [dB(A)]
třída filtrace GA/F7
Výrobci
Výrobce ATREA s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATREA
Právní forma s.r.o.
63144476
Email martin.bazant@atrea.cz
Web www.atrea.cz
Telefon (+420)608644684
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice V Aleji
čp. 20
Obec Jablonec nad Nisou
PSČ 466 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne