Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Duplex RA5
Kód výrobku SVT135
Typ výrobku Větrací jednotka s cirkulací
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Větrací jednotka s rekuperací tepla a cirkulací vzduchu.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227-STO-12-0188
Datum vystavení certifikátu shody 11.04.2012
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.04.2016
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky pro teplovzdušné vytápění
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý
způsob montáže jednotky podlahová
rozměry (750×750×1000) 1720x675x630 [mm]
hmotnost 115 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 82 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 81
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC
příkon jednotky při provozu 44 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 8 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů vykony_ra5.xlsx
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů vykony_ra5.xlsx
hladina akustického výkonu2 LW 41 [dB(A)]
třída filtrace G4/F7
Výrobci
Výrobce ATREA s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATREA
Právní forma s.r.o.
63144476
Email martin.bazant@atrea.cz
Web www.atrea.cz
Telefon (+420)608644684
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice V Aleji
čp. 20
Obec Jablonec nad Nisou
PSČ 466 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne