Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Rigitherm H2
Kód výrobku SVT1350
Typ výrobku sádrokartonová deska RBI (H2) s nakašírovanou vrstvou polystyrenu
Obrázek výrobku rigitherm_h2.JPG
Stručný popis výrobku Sádrokartonový tepelně izolační kompozitní panel
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo odpovídá EN 13950
Datum vystavení certifikátu shody 01.05.2006
Prohlášení o shodě číslo Rigitherm A EPS PV - 16/2013-CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.06.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití vnitřní zateplení
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní sádrokarton + pěnový polystyren
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.047 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.047 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 40 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 000 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce RIGIPS s r.o.,Počernická 272/96 108 03 Praha 10
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne