Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna
Kód výrobku SVT1377
Typ výrobku SALAMANDER® bluEvolution®
Obrázek výrobku riokna_okna_salamander_bluevolution.jpg
Stručný popis výrobku Špičkový okenní profil značky SALAMANDER®.
Dovozce -
Web www.ri-okna.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 02-2010; Revize 20130201
Datum vystavení certifikátu shody 08.12.2012
Prohlášení o shodě číslo 02-2010
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.02.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Do budov
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 0 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) riokna_salamander_bluevolution_okenni.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.96 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_1377_salamander_bluevolution_plastova_okna.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C - s3,d2
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1800
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce RI OKNA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení RI OKNA
Právní forma a.s.
60724862
Email info@ri-okna.cz
Web www.ri-okna.cz
Telefon
Fax +420 518 389 516
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Úkolky
čp. 1055
Obec Bzenec
PSČ 696 81
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne