Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Slovaktual PASIV - HL
Kód výrobku SVT1393
Typ výrobku PASIV - HL
Obrázek výrobku 8000_hl_lam.jpg
Stručný popis výrobku Plastové okná a balkónové dvere PASIV - HL
Dovozce Slovaktual s.r.o.
Web www.slovaktual.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 810/20/0067/10
Datum vystavení certifikátu shody 15.04.2010
Prohlášení o shodě číslo PASIV - HL
Datum vystavení prohlášení o shodě 16.06.2011
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití nízkoenergetické, pasívne, rodinné domy, bytové domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1300 x 1600 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 85 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) 180_005_180_026.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.0 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_1393.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl skoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C4
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne