Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor T4 - vysoceselektivní
Kód výrobku SVT1396
Typ výrobku Sun Wing T4
Obrázek výrobku sun_wing_t4_cz.pdf
Stručný popis výrobku Solární kolektor s plochou 2,2m2. Vybaven absorberem s 95% absorbcí záření. Výkon 1,7 kW. Český výrobek.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 12COL1124
Datum vystavení certifikátu shody 28.09.2012
Prohlášení o shodě číslo T4/2012
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.09.2012
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2015x1091x82 [mm]
hmotnost 36 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.2 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.1 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.81 [-]
účinnost kolektoru 0.685 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1438 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.819 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.012 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 110 [°C]
klidová teplota 197 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 6 [MPa]
vodní objem 1.1 [l]
doporučený objemový průtok 80 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 2.5 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 90 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) 0 [mm]
Výrobci
Výrobce T.W.I. spol. s r. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení T.W.I. spol. s r. o.
Právní forma s.r.o.
47683422
Email v.precan@twi.cz
Web www.twi.cz
Telefon +420554751985
Fax +420554725372
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Mnichov
čp. 146
Obec Vrbno pod Pradědem
PSČ 79326
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne