Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA BIO 15
Kód výrobku SVT1399
Typ výrobku ROJEK TKA BIO 15
Obrázek výrobku tka_bio_15.jpg
Stručný popis výrobku Automatický kotel na spalování pelet s retortovým hořákem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00201-15
Datum vystavení certifikátu shody 06.03.2015
Prohlášení o shodě číslo TKA BIO 04,1_2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.03.2015
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1271x1625x825 [mm]
hmotnost 395 [kg]
předepsané palivo dřevěné pelety
jmenovitý tepelný výkon 14.4 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 16.9 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 85.2 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 434 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 8 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 18 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 3.3 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 85 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 967 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 25 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 32 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 288 [l]
průměrná spotřeba paliva 3.65 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 50 [h]
objem vodní náplně 85 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1x230V/50Hz
maximální elektrický příkon 100 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 70 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 2"
maximální provozní přetlak 0.2 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 10 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ROJEK dřevoobráběcí stroje
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROJEK dřevoobráběcí stroje
Právní forma a.s.
25266411
Email mrazova@rojek.cz
Web www.rojek.cz
Telefon +420 494 339 144
Fax +420 494 322 701
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 16
Obec Častolovice
PSČ 517 50
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne