Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Automatický teplovodní kotel ROJEK A 15
Kód výrobku SVT1403
Typ výrobku ROJEK A 15
Obrázek výrobku a15_34588.jpg
Stručný popis výrobku A 15 - automatický kotel na dřevní pelety
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00959-13
Datum vystavení certifikátu shody 29.11.2013
Prohlášení o shodě číslo A 15,A 15U_2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.01.2014
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1261x1102x894 [mm]
hmotnost 300 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety - C1
jmenovitý tepelný výkon 12.8 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 14.9 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 85.4 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 209 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 7 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 22 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 3.5 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 86.9 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 975 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 16 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 29 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 260 [l]
průměrná spotřeba paliva 1.99 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 66 [h]
objem vodní náplně 106 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1x230V/50Hz
maximální elektrický příkon 153 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 48 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky 2"
maximální provozní přetlak 2 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 130 [mm]
minimální provozní tah komína [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 53.8 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ROJEK dřevoobráběcí stroje
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROJEK dřevoobráběcí stroje
Právní forma a.s.
25266411
Email mrazova@rojek.cz
Web www.rojek.cz
Telefon +420 494 339 144
Fax +420 494 322 701
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 16
Obec Častolovice
PSČ 517 50
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne