Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vchodové dveře Arcade/Inoutic
Kód výrobku SVT1456
Typ výrobku Arcade AD vchodové dveře
Obrázek výrobku arcade_vchodove_dvere.pdf
Stručný popis výrobku 4-komorová technologie se stavební hloubkou 71 mm Velmi dobré izolační vlastnosti - hodnoty rámu Uf až do 1,6 W/m2K Zaoblené tvary se zkosením hran 20° pro harmonický design a dobrý odvod srážkové vody
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 12 - 515/Z
Datum vystavení certifikátu shody 03.07.2012
Prohlášení o shodě číslo CPR/Arcade/04-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Vchodové dveře do bytových a nebytových objektů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x2180 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 71 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) arcade_vchodove_dvere.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.7 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
274032_270445_264522_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_final_v_2_0_arcade_ad_vchodove_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 8A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce Ferropolymer spol s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Ferropolymer
Právní forma s.r.o.
42866782
Email info@ferropolymer.cz
Web www.ferropolymer.cz
Telefon +420 581 219 821
Fax +420 581 219 822
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Polní
čp. 7
Obec Přerov
PSČ 750 02
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne