Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární trubicový kolektor
Kód výrobku SVT1465
Typ výrobku SCM 15-58/1800-02
Obrázek výrobku kolektor_nordline_scm_15.jpg
Stručný popis výrobku Vysoce výkonný solární trubicový kolektor využívající nepřímého difúzního slunečního záření. Vasoká kvalita, vysoký výkon, nový design.
Dovozce NOSRETI a.s
Web http://www.nosreti-cerpadla.cz/solarni-kolektory/solarni-kolektor-scm-02.html
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S297 R
Datum vystavení certifikátu shody 30.10.2012
Prohlášení o shodě číslo 0
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 1980x1270x130 [mm]
hmotnost 43 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.51 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.409 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 15 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.79 [-]
účinnost kolektoru 0.679 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1029 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.626 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.012 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 280 [°C]
klidová teplota 220 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1.2 [MPa]
vodní objem 0.9 [l]
doporučený objemový průtok 0.1 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.6 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.96 [-]
emisivita absorbéru ε 0.6 [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 58 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Nosreti, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení NOSRETI
Právní forma a.s.
45193304
Email tepelnacerpadla@nosreti.cz
Web www.nosreti-cerpadla.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice 28. října
čp. 2020/231
Obec Ostrava - Mariánské Hory
PSČ 709 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne