Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku UNIFIT 032
Kód výrobku SVT149
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku role.jpg
Stručný popis výrobku Role ze skelné minerální vlny. Dříve TI 132 U.
Dovozce
Web www.knaufinsulation.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0764 - CPR - 0208
Datum vystavení certifikátu shody 14.02.2014
Prohlášení o shodě číslo G4222OPCPR
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití šikmá střecha
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě unifit32.pdf
Výrobci
Výrobce KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Knauf Insulation, spol.s r.o.
Právní forma s.r.o.
27242293
Email stepan.lasek@knaufinsulation.com
Web www.knaufinsulation.com
Telefon +420702238049
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bucharova
čp. 2641/14
Obec Praha 5
PSČ 158 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano
Vydal: