Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Meffert Therm WOOL kontaktní zateplovací systém
Kód výrobku SVT1536
Typ výrobku Meffert Therm WOOL
Obrázek výrobku prurez_dufa_therm.jpg
Stručný popis výrobku kontaktní zateplovací systém s minerálním izolantem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-020038686
Datum vystavení certifikátu shody 30.04.2018
Prohlášení o shodě číslo düfa Therm WOOL
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.05.2018
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný na minerální podklady
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.041 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
262308_technicke_parametry_etics_svt1536_wool.xls
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 1536.pdf
Výrobci
Výrobce Meffert ČR spol.s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Meffert ČR
Právní forma s.r.o.
45240931
Email pavlina.fejtkova@meffert.cz
Web www.meffert.cz
Telefon +420 326 375 730
Fax +420 326 375 831
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Čertous
čp. 2627/9
Obec Praha 9
PSČ 193 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne