Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Baumit StarSystem EPS
Kód výrobku SVT1548
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku obr_baumit_star.jpg
Stručný popis výrobku vnější kontaktní zateplovací systém s izolantem z EPS a s bezcementovou stěrkou
Dovozce BAUMIT, spol. s r.o.
Web www.baumit.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1139-CPD-0088/13
Datum vystavení certifikátu shody 14.03.2013
Prohlášení o shodě číslo 01-BAB-ETA-12/0378
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu -- vyberte --
určené použití podle materiálu podkladu - jiný fasády ze zdiva nebo betonu
typ tepelně izolačního materiálu -- vyberte --
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.040 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.040 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_svt1548_etics_baumit_starsystem_eps.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 1548.pdf
Výrobci
Výrobce BAUMIT spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BAUMIT, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48038296
Email info@baumit.cz
Web www.baumit.cz
Telefon +420 326 900 400
Fax +420 326 900 402
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1841
Obec Brandýs nad Labem
PSČ 250 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne