Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vstupní dveře, systém ALUPLAST Ideal 4000, 4k
Kód výrobku SVT1580
Typ výrobku ALUPLAST Ideal 4000
Obrázek výrobku 246711_aluplast_4000_vd.png
Stručný popis výrobku Plastové vstupní dveře ALUPLAST Ideal 4000
Dovozce Okna Macek a.s.
Web www.oknamacek.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0370-11/Z
Datum vystavení certifikátu shody 13.12.2011
Prohlášení o shodě číslo PD- ALUPLAST Ideal 4000/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Dveře (A1,A2.4,B)
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200x2200 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) alup_vd.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.43 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
271576_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_vd_aluplast_ideal_4000_4k.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce Okna Macek a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Macek a. s.
Právní forma a.s.
26906724
Email info@oknamacek.cz
Web www.oknamacek.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nádražní
čp. 1701
Obec Dubňany
PSČ 696 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne