Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vchodové dveře
Kód výrobku SVT1613
Typ výrobku PVD KVINTERM
Obrázek výrobku prospekt_dvere.pdf
Stručný popis výrobku Plastové vchodové dveře
Dovozce TERMOLUX, s.r.o.
Web www.termolux.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390 - CDP - 0411 - 08/Z
Datum vystavení certifikátu shody 05.05.2008
Prohlášení o shodě číslo PD Termolux KVINTERM 01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití výplně stavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1000 x 2070 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 75 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) kvinterm_dvere.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.24 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
nzu_vyplne_dvere_tlx.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 ndp
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3
Výrobci
Výrobce TERMOLUX, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TERMOLUX, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
18055265
Email petr.holan@termolux.cz
Web www.termolux.cz
Telefon +420 734 570 702
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hranická
čp. 792
Obec Valašské Meziříčí
PSČ 757 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne