Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Buderus - solární kolektor trubicový SKR6.1R CPC
Kód výrobku SVT1635
Typ výrobku Buderus SKR6.1R CPC
Obrázek výrobku obr_skr_6_1r.jpg
Stručný popis výrobku Vysoce výkonný solární kolektor s vakuovými trubicemi vhodný pro montáž na střechu nebo na plochou střechu. Vysoká účinnost v důsledku vysoce selektivního povlaku absorbéru.
Dovozce Bosch Termotechnika s.r.o., divize Buderus
Web www.buderus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S1502 R
Datum vystavení certifikátu shody 16.05.2011
Prohlášení o shodě číslo 8718530548
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.05.2011
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 702x95x2083 [mm]
hmotnost 24 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 1.46 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.28 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 6 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.644 [-]
účinnost kolektoru 0.594 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 790 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 0.749 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.005 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 301 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 10 [MPa]
vodní objem 1.19 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 1 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 47 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bosch Termotechnika s.r.o.
Právní forma s.r.o.
18953573
Email Termotechnika@cz.bosch.com
Web www.bosch.cz
Telefon +420 272 191 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pod Višňovkou
čp. 1661/36
Obec Praha
PSČ 140 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne