Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vstupní dveře, systém VEKA Softline 82 mm AD +MD, 5k
Kód výrobku SVT1654
Typ výrobku systém VEKA Softline 82 mm, 5k
Obrázek výrobku softline82_vd.png
Stručný popis výrobku vstupní dveře VEKA, systém 82 mm
Dovozce Okna Macek a.s.
Web www.oknamacek.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-129-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 13.05.2013
Prohlášení o shodě číslo PD- VEKA Softline 82 AD+MD/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Dveře (A1,A2.4,B)
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1092x2358 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 82 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) soft_82_vd.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
Technické parametry výplní stavebních otvorů=iso-8859-2Q_-_VD_VEKA_Softline_82_mm_AD
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 3A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce Okna Macek a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Macek a. s.
Právní forma a.s.
26906724
Email info@oknamacek.cz
Web www.oknamacek.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nádražní
čp. 1701
Obec Dubňany
PSČ 696 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne