Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plochý solárně termický kolektor
Kód výrobku SVT1690
Typ výrobku EKS 3000
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vysokoúčinný solární kolektor vanového typu, absorbér z hliníkových profilů s vysoce selktivní absorbční vrstvou, v provedení vertikálním i horizontálním.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00168-13
Datum vystavení certifikátu shody 29.03.2013
Prohlášení o shodě číslo 1/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 17.04.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2329x1053x110 [mm]
hmotnost 55 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.45 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.26 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.829 [-]
účinnost kolektoru 0.69946 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1580.7796 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.598 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.024 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 200 [°C]
klidová teplota 154 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 1.4 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.3 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.97 [-]
emisivita absorbéru ε 0.15 [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Strojírny Bohdalice, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Strojírny Bohdalice
Právní forma a.s.
45274029
Email sales@strobo.cz
Web www.cistaenergie.cz
Telefon +420517326621
Fax +420517326656
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bohdalice
čp. 63
Obec Bohdalice
PSČ 68341
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne