Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Alpha-InnoTec, tepelné čerpadlo LWD 90A
Kód výrobku SVT1703
Typ výrobku LWD 90A
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo systém vzduch/voda pro venkovní instalaci
Dovozce Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
Web www.topeni-chlazeni.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo LW-178-11-18
Datum vystavení certifikátu shody 20.09.2011
Prohlášení o shodě číslo 83053500dDE
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.05.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 0 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 1320x505x930 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 149 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 9 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.6 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 70 [°C]
typ kompresoru scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu 0
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3~/N/PE/400V/50 Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 2.5 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje 0
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 0
použité chladivo R 290
hmotnost chladiva 1.17 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 0 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 45 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ne
Výrobci
Výrobce Alpha-InnoTec GmbH
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Tepelná čerpadla AIT
Právní forma s.r.o.
27671429
Email zdenek.smrz@alpha-innotec.cz
Web www.alpha-innotec.cz
Telefon +420 724 772 572
Fax +420 545 242 090
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice nám. Republiky
čp. 15
Obec Brno
PSČ 614 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne