Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Roth Solární kolektor
Kód výrobku SVT1774
Typ výrobku 252 S4
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plochý solární termický kolektor
Dovozce Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
Web www.topeni-chlazeni.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S819 F
Datum vystavení certifikátu shody 07.07.2010
Prohlášení o shodě číslo CZ 011-7S819
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.07.2010
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1200x2100x109 [mm]
hmotnost 35.7 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.52 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.286 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.771 [-]
účinnost kolektoru 0.667 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1473 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.68 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0127 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 208 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 10 [MPa]
vodní objem 1.16 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Tepelná čerpadla AIT s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Tepelná čerpadla AIT
Právní forma s.r.o.
27671429
Email zdenek.smrz@alpha-innotec.cz
Web www.alpha-innotec.cz
Telefon +420 724 772 572
Fax +420 545 242 090
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice nám. Republiky
čp. 15
Obec Brno
PSČ 614 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne