Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Klasik 71
Kód výrobku SVT1809
Typ výrobku Arcade
Obrázek výrobku klasik_71.jpg
Stručný popis výrobku Klasik 71 s izolačním dvojsklem Ug=1,1
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-12-806/Z
Datum vystavení certifikátu shody 12.11.2012
Prohlášení o shodě číslo 01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.11.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Obytné i průmyslové budovy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1500x1500 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 71 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) arcade_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
265331_klasik_71.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 F
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E900
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 4
Výrobci
Výrobce DEC-PLAST s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DEC - PLAST, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
61943592
Email david.hejtmanek@decplast.cz
Web www.decplast.cz
Telefon +420 724 400 312
Fax +420 556 764 776
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Místecká
čp. 1111
Obec Příbor
PSČ 742 58
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne