Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku KZS MAPEI EPS OP P
Kód výrobku SVT1827
Typ výrobku KZS MAPEI EPS OP P
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z expandovaného polystyrenu EPS a keramickým obkladovým páskem výrobců Röben a Przysucha Oblasti použití: Vnější tepelně izolační kompozitní systém s kontaktně aplikovaným obkladem je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb zhotovených ze zdiva nebo z monolitických a prefabrikovaných panelů z betonu do výšky 12 m při splnění všech ustanovení normy ČSN 73 0810 a souvisejících požárních norem. UPOZORNĚNÍ • Při aplikaci tohoto vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 a požární zpráva.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2013/020-028887
Datum vystavení certifikátu shody 01.02.2013
Prohlášení o shodě číslo 1004 – 05.10.01-1
Datum vystavení prohlášení o shodě 23.04.2010
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný EPS
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.037 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_mapetherm_eps_op.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce MAPEI
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MAPEI
Právní forma s.r.o.
13642715
Email penica@mapei.cz
Web www.mapei.cz
Telefon +420 725 128 454
Fax +420 545 232 434
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smetanova 192
čp. 33
Obec Olomouc
PSČ 772 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne