Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Winstar 92
Kód výrobku SVT1838
Typ výrobku Dřevěná eurookna
Obrázek výrobku winstar_92.jpg
Stručný popis výrobku Dřevěná eurookna WINSTAR euro 92, široký výběr dřevin a barev, čtyřvrstvý lepený hranol, stavební hloubka 92 mm, 2 celoobvodové těsnění, hliníková okapnice na křídle. Zasklení trojsklem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-12-583/Z
Datum vystavení certifikátu shody 20.08.2012
Prohlášení o shodě číslo CPR / WINSTAR 92 / 10-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.01.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Obytné i průmyslové budovy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2085x1565 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) winstar_92_rez.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.83 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
266850_winstar_92_okno.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 F
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 4
Výrobci
Výrobce DEC-PLAST s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DEC - PLAST, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
61943592
Email david.hejtmanek@decplast.cz
Web www.decplast.cz
Telefon +420 724 400 312
Fax +420 556 764 776
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Místecká
čp. 1111
Obec Příbor
PSČ 742 58
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne