Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Winstar hybrid dveře
Kód výrobku SVT1855
Typ výrobku dřevo-hliníkové dveře
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vchodové dveře s unikátní konstrukcí, hliníkový rám a dřevěné křídlo.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-13-066/Z
Datum vystavení certifikátu shody 20.02.2013
Prohlášení o shodě číslo CPR / WINSTAR hybrid dveře / 16-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.02.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití obytné a průmyslové budovy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1000x2120 [mm]
materiál rámu jiný (uveďte)
materiál rámu v případě volby "jiný" Hliníkový rám, Dřevěné křídlo
stavební hloubka rámu 74 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) winstar_hybrid_dvere_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.0 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
270954_267670_winstar_hybrid_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 F
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 1A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 3
Výrobci
Výrobce DEC-PLAST s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DEC - PLAST, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
61943592
Email david.hejtmanek@decplast.cz
Web www.decplast.cz
Telefon +420 724 400 312
Fax +420 556 764 776
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Místecká
čp. 1111
Obec Příbor
PSČ 742 58
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne